II Międzyszkolny Konkurs Zawodowczy dla klas 6 szkół podstawowych pt. SUPER - ZNAWCA.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dnia 16 grudnia 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Inwalidów Wojennych w Jaworznie odbył się II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ZAWODOZNAWCZY DLA KLAS 6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PT. „SUPER - ZNAWCA”. Chociaż konkurs zaczęliœmy z pewnymi trudnoœciami organizacyjnymi niezależnymi od PPP to jego przebieg pozwolił na realizację w całoœci założonych celów.

Ta edycja konkursu poœwięcona została zawodom techniczno-usługowym, których można się uczyć w naszym mieœcie, zarówno na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, jak i technikum tj. technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych

W konkursie wzięło udział szeœć szkół podstawowych z terenu naszego miasta – SP 1, SP 5, SP 7, SP 8, SP 14, SP 15. Były one reprezentowane przez dwuosobowe drużyny oraz publicznoœć składająca się z uczniów i nauczycieli – opiekunów. Łšcznie w konkursie uczestniczyło 31 osób.

Zgodnie z założoną formułą konkurs w całoœci został przeprowadzony przez uczniów ZSP nr 3 w Jaworznie: Sandrę Taboł, Kamilę Dziurdzikowską, Mateusza Stypułkowskiego, Pawła Drabika, Mateusza Golonka, Macieja Wąchałę. Uczniowie ci byli również autorami zadań konkursowych zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. W przygotowaniu pytań konkursowych swoich uczniów wspierała Pani Agnieszka Kloc - pedagog ZSP 3 w Jaworznie.

Oceny realizacji zadań konkursowych dokonywała Komisja Konkursowa w składzie: 
- Wioleta Sztukowska – Dyrektor PPP w Jaworznie, 
- Magdalena Dygdoń-Kliemt – Zastępca Dyrektora ZSP nr 3 w Jaworznie, 
- Agnieszka Kloc - Pedagog ZSP 3 w Jaworznie.

Poziom prezentowany przez drużyny był doœć wyrównany i zakończył się dogrywką między szkołami SP 7 i SP 14 o III miejsce. 

A oto wyniki konkursu: 
I miejsce zajął zespół w składzie Aleksandra Osmenda i Dominik Graczek ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie pod opieką merytoryczną przez Panią Annę Jamróz-Maœlankę, 
II miejsce zajął zespół w składzie Wiktoria Rejmuza i Julia Warszawska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie pod opieką merytoryczną przez Panią Elżbietę Romańską i Panią Elżbietę ŁaŸnię, 
III miejsce zajął zespół w składzie Michał Stadler i Jakub Zaroda ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie Joannę Popowicz pod opieką merytoryczną przez Panią.

Laureatom i ich opiekunom jeszcze raz gratulujemy! 
Organizatorzy: Maria Jaœko – Kubiak, Anna Skrzydłowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie