Jesteś tutaj: Start / Zadania

Zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do podstawowych zadań poradni należy:

1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej

2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

4. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej

5. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów

6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom

7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów , rodziców i nauczycieli

8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły