Projekt: Dojrzewanie może być bezpieczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

         

  Informujemy, że okres pandemii Covid-19 spowodował przerwanie  zaplanowanych działań w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu Dojrzewania może być bezpieczne  finansowanego  przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

Z radością  wznawiamy działania i wracamy do realizacji naszych planów:

   Już niebawem pracownicy poradni rozpoczną realizację szkoleniowych rad pedagogicznych Jak rozmawiać o kłopotach i bezpieczeństwie z nastolatkiem? dla nauczycieli i pedagogów w jaworznickich szkołach;

   Już niebawem pracownicy poradni rozpoczną realizację warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży klas VIII jaworznickich szkół oraz warsztatów dla chętnych pedagogów szkolnych, którzy będą kontynuować zajęcia warsztatowe dla wybranych  klas VIII.

   we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. Lompy- Filia w Jaworznie  odbędą się prelekcje dla rodziców:

         21.10.2020r. Dlaczego moje dziecko?, prelegenci: mgr Wioletta Mendela, mgr Magdalena Makowska – Wiatr

         28.10.2020r. Rozmawiać o zagrożeniach czy z nimi walczyć?, prelegenci: mgr Katarzyna Kotulska, mgr Karolina Olszewska – Suruło

         18.11.2020r. Architekci jutra – jak budować poczucie własnej wartości i odpowiedzialności u nastolatka?, prelegenci: mgr Dagmara Ścisłowicz – Mach, mgr Patrycja Hanf

         Wszystkie prelekcje odbędą się w godzinach od 16 do 17 na terenie Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17 ( II piętro).

 

   Planujemy zorganizowanie Konferencji Szkoleniowo - Naukowej: Dokąd zmierza dojrzewanie?, która odbędzie się 26 listopada  2020 roku od 9.00 do 13.00 w Teatrze Sztuk w Jaworznie, ul. A. Mickiewicza 2. W ramach konferencji wiedzą i umiejętnościami podzielą się specjaliści pracujący z młodzieżą (psychoterapeuci, terapeuci rodzin). Nastąpi również podsumowanie realizowanego projektu.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz do lektury artykułów pracowników tutejszej Poradni na temat okresu adolescencji.

 

OD GRUDNIA 2019 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W JAWORZNIE REALIZUJE PROJEKT

„DOJRZEWANIE MOŻE BYĆ BEZPIECZNE”

Okres dojrzewania to szczególnie trudny czas w życiu każdego młodego człowieka, jego bliskich, nauczycieli . W okresie dojrzewania u młodych ludzi dokonuje się ogromny skok rozwojowy– od zależnego od rodziców dziecka do człowieka będącego  w stanie samodzielnie żyć. Ten czas ,często zwany okresem buntu i oporu, to istotne zmiany w obszarach– fizycznym, fizjologicznym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym, charakterologiczny. Wejście w dorosłość, wymaga od młodych ludzi zmierzenia się z zupełnie nowymi wyzwaniami i z zupełnie nowym sobą. Często jest to czas wielu kryzysów, poczucia osamotnienia, niepewności, wzmożonej podatności na niekorzystne wpływy środowiskowe i społeczne, które mogą prowadzić do wielu behawioralnych i emocjonalnych problemów (sięgania po środki psychoaktywne, przemoc rówieśnicza, samookaleczenia, próby samobójcze, uzależnienia od mediów społecznościowych itp.).Dlatego niezwykle ważnym wydaje się w tym okresie wsparcie nie tylko samych adolescentów, ale również ich rodziców, nauczycieli, wychowawców poprzez przekazywanie wiedzy, psychoedukację, szkolenia dla Rad Pedagogicznych, udzielanie poradnictwa i wsparcia w tym ważnym etapie rozwojowym. Chcielibyśmy  aby nasz projekt był okazją do pomocy i wsparcia szczególnie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Głównym celem projektu „DOJRZEWANIE MOŻE BYĆ BEZPIECZNE”- jest zwiększenie wiedzy różnych grup społecznych z zakresu współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży oraz zwiększenie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach ryzykownych, głównie związanych z używaniem środków psychoaktywnych, agresją i przemocą oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

 Cele szczegółowe:

 • zwiększenie wiedzy dorosłych (nauczycieli, pedagogów, rodziców) w zakresie charakterystycznych zmian rozwojowych w okresie dojrzewania oraz w zakresie profilaktyki zachowań niebezpiecznych na jakie narażona jest młodzież
 • podniesienie umiejętności odpowiedniego reagowania ze strony dorosłych na pojawiające się zagrożenia u nastolatków
 •  zwiększenie wiedzy uczniów na temat zmian rozwojowych w okresie dorastania
 • zwiększenie świadomości uczniów w zakresie konsekwencji ryzykownych zachowań
 • zwiększenie wrażliwości uczniów na sygnały ze strony rówieśników świadczące
  o przeżywaniu trudności/ kryzysu itd.
 • zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej miejsc oraz instytucji do których można zwrócić się w sytuacji  kryzysu/zagrożenia

  DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 • KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA- artykuły i w prasie lokalnej,
  na stronie internetowej poradni, na stronach  Urzędu Miasta.
 • PRELEKCJE DLA RODZICÓW MŁODZIEŻY – we współpracy z Biblioteką Miejską  w Jaworznie-3 prelekcje dla rodziców. Tematy: "Dlaczego moje dziecko...?" "Rozmawiać o zagrożeniach czy z nimi walczyć"; "Architekci jutra - jak budować poczucie własnej wartości i odpowiedzialności u nastolatków"
 • SZKOLENIA I RADY PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW –temat: „ Jak rozmawiać o kłopotach i bezpieczeństwie z nastolatkami”
 • WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
  CYKL 2 SPOTKAŃ -Warsztaty pt: ,,Dojrzewanie może być bezpieczne”
 • KONFERENCJA NAUKOWA " Dokąd zmierza dojrzewanie? o istotnych wyzwaniach okresu dojrzewania, zagrożeniach i nadziejach"

 

PROJEKT „DOJRZEWANIE MOŻE BYĆ BEZPIECZNE” jest finansowany ze środków Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych