Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

- administratorem danych osobowych klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno.

- Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – jest Łukasz Waśko, tel. (032) 762-93-91,   e-mail: lukasz.wasko@zsp4.jaworzno.edu.pl

- dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych: 

  1. W celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
  2. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności w celach archiwalnych.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
  5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Informujemy, że wszystkie składane oferty powinny zawierać następującą klauzule:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.