Jesteś tutaj: Start / Wiodący ośrodek

Wiodący ośrodek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". O finansowaniu zadań z budżetu państwa zleceniobiorca zobowiązuje się informować w trakcie realizacji zadania, przy okazji wszystkich podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych. 

Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom. 

 

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ NALEZY ZGŁASZAĆ SIE DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAWORZNIE. 

Artykuły

24 lipca 2018

Oferta pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno Opiekuńczego dla nauczycieli:

Psychologa, Pedagoga, Logopedy / neurologopedy

Zatrudnienie na podstawy umowy o pracę na czas określony wg stawki awansu zawodowego

Wymiar czasu pracy uzależniony od ilości dzieci objętych kompleksową pomocą w ramach wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego

Warunki w zakresie kwalifikacji i doświadczenia

Czytaj więcej o: Oferta pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno Opiekuńczego dla nauczycieli: