Ogłoszenia o zamówieiu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

13 kwietnia 2023

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Znak sprawy: PPP.08.1.3.9.2023

Nazwa postępowania: Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z zakresu terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna

6 kwietnia 2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Znak sprawy: PPP.02.1.3.5.2023

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć logopedycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Jaworzna

28 marca 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Znak sprawy: PPP.03.1.3.10.2023

Nazwa postępowania: Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć psychologicznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna

28 marca 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Znak sprawy: PPP.04.1.3.11.2023

Nazwa postępowania: Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć pedagogicznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna

28 marca 2023

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Znak sprawy: PPP.06.1.3.9.2023

Nazwa postępowania: Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z zakresu terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna. 

27 marca 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Znak sprawy: PPP.07.1.3.1.2023

Nazwa postępowania: Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć fizjoterapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna.

22 marca 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Znak sprawy: PPP.02.1.3.5.2023

Nazwa postępowania: Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć logopedycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna.

21 marca 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Znak sprawy: PPP.05.1.3.17.2023

Nazwa postępowania: Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć terapii SI z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna. 

17 marca 2023

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI Znak sprawy: PPP.01.1.3.1.2023

Nazwa postępowania: Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć fizjoterapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna.