Ogłoszenia o zamówieiu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

29 września 2021

Rozstrzygnięcie postępowań - zamieszczonych w dn. 21.09.2021 r. w BIP oraz na stronie PPP.

1. Przedmiotem zamówienia 2021/BZP 00004976/05/P znak sprawy PPP.27.1.3.11.2021, identyfikator ocds-148610-b05260c3-1a2a-11ec-b885-f28f91688073 była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – terapeuta ręki. W wyznaczonym terminie – wpłynęła 1 oferta – spełniająca warunki zamówienia. Oferta należy do p. Agnieszki Mlostek.

 2. Przedmiotem zamówienia 2021/BZP 00004976/05/P znak sprawy PPP.28.1.3.13.2021, identyfikator ocds-148610-ca14729d-1aab-11ec-b885-f28f91688073była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – fizjoterapeutę. W wyznaczonym terminie – wpłynęła 1 oferta - spełniająca warunki zamówienia.

Oferta należy do p. Andrzej Mól

3. Przedmiotem zamówienia 2021/BZP 00004976/05/P znak sprawy PPP.29.1.3.14.2021, identyfikator 2021/BZP 00004976/05/P - była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – logopeda. W wyznaczonym terminie – wpłynęła 1 oferta - spełniająca warunki zamówienia.

Oferta należy do p. Katarzyny Gorczowskiej

 W przypadku kolejnych postępowań przetargowych – informacje na naszej stronie internetowej oraz BIP.

 

24 września 2021

Rozstrzygnięcie postępowań zamieszczonych w BIP oraz na stronie PPP.

  1. Przedmiotem zamówienia 2021/BZP 00004976/04/6 znak sprawy PPP.23.139.2021, identyfikator 25fb71fa-d151-4063-a7e7-e5b05031f201 była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – pedagoga. w wyznaczonym terminie – wpłynęły 2 prawidłowo złożone oferty – p. Anny Wali i p. Anny Basaj.

 W przypadku kolejnych postępowań przetargowych – informacje na naszej stronie internetowej oraz BIP.

21 września 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć  z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna.

21 września 2021

Rozstrzygnięcie postępowań - zamieszczonych w dn. 13.09.2021 r. w BIP oraz na stronie PPP.

1. Przedmiotem zamówienia 2021/BZP 00004976/04/P znak sprawy PPP.25.1.3.11.2021, identyfikator ocds-148610-8887592d-1485-11ec-b885-f28f91688073 była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – terapeuta ręki. W wyznaczonym terminie – wpłynęła 1 oferta - p. Agnieszki Mlostek. Została odrzucona z przyczyn formalnych tj. brak podpisów pod złożonymi w ofercie dokumentami.

 2. Przedmiotem zamówienia 2021/BZP 00004976/04/P znak sprawy PPP.26.1.3.12.2021, identyfikator ocds-148610-9bc59672-148b-11ec-b885-f28f91688073 była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – terapeuta SI. W wyznaczonym terminie – wpłynęła 1 oferta - spełniająca warunki zamówienia.

Oferta należy do p. Joanny Chełmeckiej

W przypadku kolejnych postępowań przetargowych – informacje na naszej stronie internetowej oraz BIP.

16 września 2021

Ogłoszenie

Kwoty za godzinę zajęć specjalistycznych w ramach wokro fizjoterapeuty, logopedy i pedagoga wynoszą 70 zł za godzinę (60 min.) 

13 września 2021

Ogłoszenie o zamówieniu - terapeuta ręki

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z terapeutą ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna.

13 września 2021

Ogłoszenie o zamówieniu - terapeuta SI

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna.

10 września 2021

Ogłoszenie o zamówieniu - psycholog

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z psychologiem z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna.

9 września 2021

Ogłoszenie o zamówieniu - pedagog

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć prowadzonych przez pedagoga z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna.