Psychoterapia i terapia rodzin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku szkolnym 2021/2022 nie przyjmujemy nowych wniosków na terapię rodzin. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, poinformujemy o tym na stronie internetowej poradni.Zasady przyjmowania zgłoszeń do terapii

Terapia indywidualna psychologiczna/ psychoterapii

Potrzebę skorzystania można zgłosić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.

Zgłoszenie zostanie przyjęte i zapisane na liście oczekujących. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na zlecenie sądu czy innej instytucji nie powoduje przyśpieszenia terminu konsultacji. O ustalonym terminie zgłaszający zostanie poinformowany telefonicznie.

Zanim dziecko zostanie objęte terapią zostanie ustalone spotkanie z rodzicem (rodzicami) w celu omówienia występujących trudności u dziecka oraz wypełnienia wniosku o objęcie dziecka pomocą terapeutyczną. Z terapii mogą skorzystać dzieci i młodzież wyłącznie za zgodą swoich rodziców/opiekunów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą obojga rodziców.

Terapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w czasie terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia korzystającego z terapii, osób trzecich czy też sytuacji określonych prawem.

 

Terapia rodzin

Aby zostać zakwalifikowanym do terapii rodzinnej należy umówić się na konsultację. Potrzebę skorzystania można zgłosić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.

Zgłoszenie zostanie zapisane na liście oczekujących na terapię rodzin. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na zlecenie sądu czy innej instytucji nie powoduje przyśpieszenia terminu terapii. O ustalonym terminie zgłaszający zostanie poinformowany telefonicznie.

Terapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w czasie terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia korzystającego z terapii, osób trzecich czy też sytuacji określonych prawem.

Przeciwwskazania do terapii rodzin:

  • Trwająca zdrada;
  • Trwająca przemoc;
  • Uzależnienia.