Szkolenie dla rodziców i wychowawców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli do udziału w cyklu ośœmiu spotkań doskonalących umiejętnoœści wychowawcze.

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: 
-stawianie jasnych granic w procesie wychowania, 
-rozumienie emocji uczniów, 
-zachęcanie do współpracy i samodzielnoœści, 

-rozwiązywanie problemów i konfliktów, 
-wpisywanie uczniów w role i uwalnianie ich od grania ról, 
-stosowanie konsekwencji i pochwał w wychowaniu.

Spotkania odbywać się będą w każdą œśrodę od godziny 16.00 do 18. 00 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14

Rozpoczęcie zajęć: 18.03. 2015 roku