Zespół Pomocy Małemu Dziecku i Rodzinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie w roku szkolnym 2020/2021 oferuje:

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2020

 

 Dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego:

 • Indywidualne konsultacje na terenie przedszkoli i Poradni, udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych w grupie przedszkolnej (konieczne wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu z pracownikami PPP);
 • Szkoleniowe rady pedagogiczne (konieczne wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu z pracownikami PPP);

Proponowana tematyka:

v Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu w świetle nowego prawa oświatowego.

v Zaburzenia lękowe u dzieci w wieku przedszkolnym.

v Rodzice w przedszkolu – warunki efektywnej współpracy.

v Dziecko w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców.

v COVID-19 – dziecko w pandemii.

 

Dla rodziców:

 • Indywidualne konsultacje dla rodziców na terenie przedszkoli „Spotkania dla Rodziców” (konieczne wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu z pracownikami PPP).
 • „Szkoła dla rodziców” – warsztaty umiejętności wychowawczych. II semestr, miejsce: PPP (termin naboru zostanie przekazany e-mailem, konieczne wcześniejsze zgłoszenie, lista miejsc ograniczona).
 • „Rodzice – rodzicom” grupa wsparcia dla rodziców małych dzieci z trudnościami wychowawczymi. I semestr, miejsce: PPP (termin naboru zostanie przekazany e-mailem, konieczne wcześniejsze zgłoszenie, lista miejsc ograniczona).
 • Prelekcja dla rodziców. miejsce: PPP (termin naboru zostanie przekazany e-mailem, konieczne wcześniejsze zgłoszenie, lista miejsc ograniczona); Proponowane tematy:

- Tablet, smartfon i TV – wróg czy sprzymierzeniec?

-  Po co dziecku granice?

- Rozwój emocjonalny małego dziecka.

- COVID-19 – Jak wspierać dziecko w pandemii.

 

Dla dzieci:

 • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci na terenie poradni (w sprawie możliwości udziału dziecka w zajęciach konieczny kontakt rodziców z PPP):

v  Grupowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu dla dzieci 6 – 7 - letnich z zaburzeniami rozwojowymi. Początek terapii: październik 2020r.

v  „Już się nie boję” - grupowe zajęcia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Początek terapii: II semestr.

v  Warsztaty dla dzieci 6 letnich „Z innymi jest mi dobrze” uczące asertywności i radzenia sobie z emocjami. Początek terapii: II semestr.

 • Dzień otwarty przesiewowych badań wzroku dla dzieci 6-letnich na terenie poradni. (termin badań zostanie przekazany e-mailem, konieczne wcześniejsze zgłoszenie, lista miejsc ograniczona).
 • Obserwacja dzieci podczas zajęć przedszkolnych za zgodą rodziców i dyrektorów przedszkoli w celach diagnostycznych (konieczne wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu z pracownikami PPP);

  

-Realizacja poszczególnych zadań oferty będzie uzależniona od sytuacji pandemicznej miasta Jaworzna.

-Niniejsza oferta ma charakter otwarty i może być modyfikowana w zależności od potrzeb placówki i możliwości kadrowych poradni.

-Szczegółowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. (32) 7629137.

 

Ofertę przygotowały:

mgr Aleksandra Szymańska

mgr Magdalena Barańska

mgr Wioleta Sztukowska

mgr Danuta Zielińska

 

 

Pliki do pobrania