Forum wymiany doświadczeń w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dnia 21.10.2014r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie odbyło się Forum wymiany doœwiadczeń w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym. Forum miało na celu promowanie dobrych praktyk w pracy z małym dzieckiem niepełnosprawnym w jaworznickich placówkach.

Organizatorami oraz prelegentami byli przedstawiciele placówek opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Jaworzna: 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jaworznie, 
Przedszkole Miejskie nr 24 z Oddziałami Specjalnymi w Jaworznie, 
Przedszkole Miejskie nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, 
Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci Niepełnosprawnych, Oœrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie, 
Oœrodek Wczesnej Interwencji w Jaworznie

Uczestnicy spotkania wysłuchali wystšpień na temat: 
1.„Dziecko w równowadze” - mgr Ewa Duszyk z Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Specjalnymi, 
2.„Usprawnianie ruchowe dziecka według koncepcji NDT-Bobath” - mgr Marta Ptak, mgr Andrzej Mól z Oœrodka Wczesnej Interwencji, 
3.„Dziecko z autyzmem” - mgr Krystyna Pacyniak, mgr Dominika Pawlik z Przedszkola Miejskiego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, 
4.„Tyflopedagogika bliżej praktyki – praca z małym dzieckiem” - mgr Wioleta Kotrys z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 
5.„Holistyczna koncepcja pracy z dzieckiem z niepełnosprawnoœciš intelektualnš” -mgr Bożena Grudnik – Opitek z Niepublicznego Przedszkola Dla Dzieci Niepełnosprawnych, Oœrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Jaworznie przygotowali na Forum tematyczne zestawienie bibliograficzne dotyczšce omawianych zagadnień. 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez prelegentów oraz bibliografiš. mgr Danuta Zielińska, mgr Aleksandra Szymańska – psycholodzy Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Jaworznie, Zespołu Małego Dziecka i Rodziny.