Oferta pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno Opiekuńczego dla nauczycieli:

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2018

Psychologa, Pedagoga, Logopedy / neurologopedy

Zatrudnienie na podstawy umowy o pracę na czas określony wg stawki awansu zawodowego

Wymiar czasu pracy uzależniony od ilości dzieci objętych kompleksową pomocą w ramach wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego

Warunki w zakresie kwalifikacji i doświadczenia

 

Pedagog

(kwalifikacje zgodne § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz. U. z 2017, poz. 1575), w tym:

- ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pracy z dzieckiem z autyzmem lub ukończone kursy kwalifikacyjne na kierunku oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika lecznicza, praca z dzieckiem z autyzmem, oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,

- posiadane przygotowanie pedagogiczne,

- ukończony co najmniej jeden kurs doskonalący z zakresu pomocy dziecku do 7. roku życia i terapii rodzinnej,

- co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy terapeutycznej z dzieckiem do 7. roku życia.

 

Psycholog

(kwalifikacje zgodne § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz. U. z 2017, poz. 1575), w tym:

- ukończone studia wyższe na kierunku psychologia

- ukończone studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,

- ukończony co najmniej jeden kurs doskonalący z zakresu pomocy dziecku do 7. roku życia  i terapii rodzinnej,

- przygotowanie pedagogiczne,

- co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy terapeutycznej z dzieckiem do 7. roku życia,

 

Logopeda

(kwalifikacje zgodne § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. (Dz. U. z 2017, poz. 1575), w tym:

- ukończone studia wyższe w zakresie logopedii na poziomie wymaganym do pracy z dzieckiem do 7. roku życia lub

- ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki lub psychologii na poziomie wymaganym do pracy z dzieckiem do 7. roku życia oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii,

- przygotowanie pedagogiczne,

- co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy terapeutycznej z dzieckiem do 7. roku życia,

- ukończony co najmniej jeden kurs doskonalący z zakresu terapii dziecka do 7. roku życia i terapii rodzinnej,

 

Wszystkie składane oferty powinny zawierać następującą klauzulę:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.