INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Znak sprawy: PPP.08.1.3.9.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2023

Nazwa postępowania: Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z zakresu terapii ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Jaworzna

Pliki do pobrania