Ogólnopolski Tydzień Kariery w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem ZaprzyjaŸnij się z rynkiem pracy odbędzie się w terminie 20 - 25 paŸdziernika. Nasza placówka podjęła w ramach tego Tygodnia prowadzenie Punktu konsultacyjny dla rodziców i uczniów - doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno w OTK, jak i do udziału w innych realizowanych przez nas przedsięwzięciach zamieszczonych w Ofercie poradni w roku szkolnym 2014/2015. 
Doradcy zawodowi: Maria Jaœko - Kubiak, Anna Skrzydłowska