SEMINARIUM - Indywidualny tok nauki i indywidualny program nauki dla ucznia szczególnie zdolnego, jako prawo i przywilej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Jaworznie. Seminarium adresowane jest do dyrektorów szkół miasta Jaworzna.

Celem seminarium jest upowszechnienie, pogłębienie, uporzšdkowanie oraz wzbogacenie wiedzy i umiejętnoœci uczestników w obszarze organizacji kształcenia uczniów szczególnie zdolnych poprzez kwalifikowanie do ITN lub IPN w szkole. 

Seminarium odbędzie się 03 grudnia 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Jaworznie. Jaworzno Rynek Główny 17 ( II p.) o godzinie 10.00 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do 27 listopada 2014 r. Sekretariat nr telefonu 32 616 28 47 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PPP: Maria Jaœko - Kubiak oraz Wioleta Kotrys tel. 32 618-28-47.

Pliki do pobrania