Seminaria szkoleniowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Odpowiadając na oczekiwania szkół w zakresie realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie zorganizowali seminaria szkoleniowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. 

Dzięki uprzejmoœci władz miasta seminaria odbyły się w sali obrad tutejszego Urzędu Miasta. W dniu 30.03.2015 r. miała miejsce pierwsza edycja Elementarza Kariery - jak planować swoją przyszłoœć? dla uczniów klas trzecich techników. Łącznie w seminarium uczestniczyło 76 uczniów z opiekunami z wszystkich jaworznickich Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych.

Natomiast w dniu 21.04.2015 r. odbyła się druga edycja Drabiny Kariery - Szkoła, Studia, Prac skierowana do uczniów klas drugich Liceów Ogólnokształcšcych miasta Jaworzna. Łącznie w seminarium uczestniczyło 59 osób.

Do realizacji obu przedsięwzięć zaproszeni zostali przedstawiciele Biura Karier Uniwersytetu Œląskiego w Katowicach, Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczoœci w Dąbrowie Górniczej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Mamy nadzieję, że wystšpienia zaproszonych goœci dostarczyły przyszłym maturzystom wiedzy, która pozwoli im szerzej spojrzeć na prezentowane zagadnienia, będzie inspiracją do poszukiwania właœciwej drogi życiowego sukcesu i pomyœlnego zdania egzaminów maturalnych i zawodowych.

Organizatorzy jeszcze raz serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji seminariów. Liczymy na kontynuowanie podjętej współpracy w kolejnych latach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie