Rozstrzygnięcie postępowań w dn. 22.06.2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2022

 1. Przedmiotem zamówienia z planu postępowań nr: 2022/BZP 00149272/01/P, 

nr referencyny ocds-148610-00253287-d1bb-11ec-9a86-f6f4c648a056 z dnia 15.06.2022 r. .była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez logopedę. W wyznaczonym terminie – wpłynęła jedna prawidłowa oferta, złożona przez p. Katarzynę Barską – Dziecięce Animacje. 

2. Przedmiotem zamówienia z planu postępowań nr: 2022/BZP 00149272/01/P, 

nr referencyjny ocds-148610-00253287-d1bb-11ec-9a86-f6f4c648a056 z dnia 15.06.2022 r. - była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – pedagoga. W wyznaczonym terminie – wpłynęła 1 oferta, złożona przez p. Iwonę Panek. Zzostała jednak odrzucona z przyczyn formalnych tj. braku elektronicznego podpisu - osoby składającej ofertę. 

 

3. Przedmiotem zamówienia z planu postępowań nr: 2022/BZP 00149272/01/P, 

nr referencyjny ocds-148610-00253287-d1bb-11ec-9a86-f6f4c648a056 z dnia 15.06.2022 r. - była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – rehabilitanta / fizjoterapeutę. We wskazanym terminie – nie wpłynęłą żadna oferta  

 

4. Przedmiotem zamówienia z planu postępowań nr: 2022/BZP 00149272/01/P, 

nrnr referencyjny ocds-148610-00253287-d1bb-11ec-9a86-f6f4c648a056 z dnia 15.06.2022 r. była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę - surdopedagoga. We wskazanym terminie – nie wpłynęłą żadna oferta 

 

5. Przedmiotem zamówienia z planu postępowań nr: 2022/BZP 00149272/01/P, nr ogłoszenia:2022/BZP 00209647/01, identyfikator ocds-148610-f9e2e6ea-ec6d-11ec-9a86-f6f4c648a056 z dnia 15.06.2022 r. była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę - tyflopedagoga. We wskazanym terminie – nie wpłynęłą żadna oferta 

 

6. Przedmiotem zamówienia z planu postępowań nr: 2022/BZP 00149272/01/P, 

nr ogłoszenia: 2022/BZP 00211007/01, identyfikator ocds-148610-bb202492-ec99-11ec-9a86-f6f4c648a056 z dn. 15.06.2022 r.była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – terapeuta SI. We wskazanym terminie – nie wpłynęłą żadna oferta 

 W przypadku kolejnych postępowań przetargowych – informacje zamieścimy na naszej stronie internetowej oraz BIP.