Zaproszenie na konferencję naukowo – szkoleniową

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2015

Zaproszenie na konferencję naukowo – szkoleniową "Bez matematyki ani rusz, czyli jak kształcić, wspierać i rozwijać matematyczne kompetencje ucznia" organizowaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie.

Konferencja odbędzie się 13 listopada 2012 r. o godz.9.00 w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie ul. Armii Krajowej 5.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli matematyki, liderów szkolnego systemu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży, pedagogów, dyrektorów szkół oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem konferencji jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników oraz poznanie różnych rozwiązań, sposobów wspierania i rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci i młodzieży.

Uczestnictwo w konferencji należy zgłosić w terminie do 04 listopada 2012 r.przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia (pobierz plik) na adres e-mail: ppp@jaworzno.edu.pl.

Liczba miejsc ograniczona. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

Maria Jaśko – Kubiak oraz Wioleta Kotrys tel. 32 618-28-47.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PPP