Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaworznie

Uczeń zdolny

Artykuły

19 listopada 2015

Zestawienie wyników ankiety

Zestawienie wyników ankiety skierowanej do uczniów szkół miasta Jaworzna dotyczącej diagnozowania sposobów wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów w szkole i poza nią.

25 listopada 2015

Zaproszenie na konferencję naukowo – szkoleniową

Zaproszenie na konferencję naukowo – szkoleniową "Bez matematyki ani rusz, czyli jak kształcić, wspierać i rozwijać matematyczne kompetencje ucznia" organizowaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na konferencję naukowo – szkoleniową
19 listopada 2015

TOK INDYWIDUALNY PROGRAM INDYWIDUALNY

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie serdecznie zaprasza wszystkie szkoły w naszym mieście do współpracy w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Wytyczne do współpracy zawarte są w: Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), 

Czytaj więcej o: TOK INDYWIDUALNY PROGRAM INDYWIDUALNY
25 listopada 2015

DYREKTORZY I GRONO NAUCZYCIELSKIE JAWORZNICKICH SZKÓŁ

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie serdecznie zaprasza wszystkie szkoły w naszym mieście do współpracy w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Wytyczne do współpracy zawarte są w: Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych i w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Czytaj więcej o: DYREKTORZY I GRONO NAUCZYCIELSKIE JAWORZNICKICH SZKÓŁ
25 listopada 2015

Wyniki konkursu Jaworznicki Talent Matematyczny 2011/2012

Komisja kwalifikacyjna ma zaszczyt przedstawić nazwiska laureatów Honorowego Tytułu „Jaworznicki Talent Matematyczny 2011/2012”