Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaworznie

Rozstrzygnięcie postępowań w dn. 30.08.2022 r.

30 sierpnia 2022

1. Przedmiotem zamówienia nr z planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00149272/01/P, nr ogłoszenia: ocds-148610-6a9096df-22e1-11ed-9071-8637ea33a6f9, Identyfikator postępowania mini Portal: 09947364-0eba-4b78-9388-0f5d7af6b239 z dnia 22.08.2022 r. - była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez specjalistę – LOGOPEDA.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty – p. Justyny Tendaj oraz Vital-Med Sp. z o.o. Oferty zostały rozpatrzone na podstwie następujacych kryteriów – cena, wykształcenie i doświadczenie. Korzystniejszą ofertą, a zarazem tą, która uzyskała wiekszą ilośc punktów – jest oferta p. Justyny Tendaj.

 2. Przedmiotem zamówienia z planu postępowań nr: 2022/BZP 00149272/02/P ,

nr ogłoszenia: ocds-148610-2cd3220f-22e6-11ed-b8b2-9a321cc30829, identyfikator postępowania mini portal: e9aeadd9-56eb-4378-8782-29f1bff93a84 z dnia 22.08.2022 r.była realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi w ramach zadań WOKRO na terenie Jaworzna przez PEDAGOGA.

W wyznaczonym terminie – wpłynęła dwie oferty – p. Anny Wali oraz Vital-Med Sp. z o.o. Oferty zostały rozpatrzone na podstwie następujacych kryteriów – cena, wykształcenie i doświadczenie. Korzystniejszą ofertą, a zarazem tą, która uzyskała wiekszą ilośc punktów – jest oferta p. Anny Wali.

W przypadku kolejnych postępowań przetargowych – informacje na naszej stronie internetowej oraz BIP.